Karpacki Oddział Terenowy PSPD – dołącz do nas!

Polskie Stowarzyszenie Piwowarów DomowychKOT PSPD powstało w 2010 roku, stara się aktywować oraz jednoczyć piwowarów domowych rozproszonych po całej Polsce. Misją stowarzyszenia jest m.in. kreowanie przyjaznej atmosfery wokół tego hobby, krzewienie wiedzy i szacunku wobec piwa, oddziaływanie na piwowarstwo przemysłowe jak i piwną scenę w Polsce.

Stowarzyszenie wydaje kwartalnik Piwowar, którego archiwalne numery zostaną udostępnione na naszych warsztatach. Piwowar to czasopismo poświęcone stricte tematyce piwnej i piwowarskiej, jego bardzo wysoki poziom merytoryczny doceniają nie tylko piwowarzy domowi, ale również cała piwowarska branża.

PSPD jako stowarzyszenie ma zasięg ogólnopolski jednak to właśnie działalność lokalna odgrywa największą rolę. Na terenie województwa podkarpackiego prężnie działa terenowa jednostka tego stowarzyszenia Karpacki Oddział Terenowy. Członkowie KOT wspierają i tworzą większość inicjatyw piwowarskich na terenie województwa, w tym Karpackie Warsztaty Piwowarskie, Karpackie Bitwy Piwowarów Domowych oraz Karpacki Konkurs Piw Domowych! 

Wszystkich chętnych zapraszamy do wstąpienie w szeregi stowarzyszenia. Należy pamiętać, że bycie członkiem PSPD to raczej misja niż bierne oczekiwanie na fanty. Stowarzyszenie jest wciąż na etapie rozwoju, poszukiwania aktywnych osób. Aktualnie więcej oczekuje niż daje choć pojawiają się już pierwsze profity z członkostwa (np. zniżki w sklepach piwnych i piwowarskich). W cenie składki członkowskiej (100 zł / rok) otrzymuje się także 4 numery kwartalnika Piwowar. Lokalnie, na różne wydarzenia, również oferujemy członkom PSPD całkiem wysokie zniżki. Jeśli jesteś osobą aktywną, która chętnie poświęci swój wolny czas na propagowanie piwowarstwa domowego pomyśl nad członkostwem w PSPD.

Historia powstania Karpackiego Oddziału Terenowego

Powstanie KOT
Pierwsze WZC KOT (Zyndranowa, 2012)

Początkiem 2012 rok, po Walnym Zebraniu Członków PSPD w Cieszynie, Zarząd Stowarzyszenia ogłosił i zachęcał do tworzenia lokalnych struktur. Ideą była lepsza integracja lokalnych środowisk piwowarskich a dzięki temu większa aktywności lokalnej społeczności w promocji piwowarstwa domowego.

Lokalna grupa piwowarów szybko zareagowała na tą możliwość. Spotkanie założycielskie odbyło miesiąc później (wiosną 2012) w Rzeszowie w Kuźnia Pub. 7 członków PSPD podpisało dokument, który umożliwił utworzenie Karpackiego Oddziału Terenowego.

5 miesięcy później, w sierpniu 2012, z chatce SKBP w Zyndranowej odbyło się pierwsze Walne Zebranie Członków KOT. W miedzy czasie i dzięki tej początkowej aktywności oddział szybko powiększył się do kilkunastu osób. Większość z nich do dziś wciąż jest aktywnymi lub mocno wspierającymi członkami. W tym czasie w oddziale mieliśmy (i do dziś są obecni) dwóch ówczesnych członków Zarządu PSPD – Jacka Michnę oraz Ziemka Fałata. Podczas spotkania w Zyndranowej wybraliśmy pierwszego prezesa oddziału a został nim Robert Orszulak.

Oddział w kolejnych latach 

W latach 2013-2018 oddział urósł do ponad 40 członków. W 2016 zmieniły się władze lokalnych struktur. Powstał Zarząd Oddziału Terenowego w składzie: Wojciech Szczepański (prezes Zarządu), Tomasz Rapiej (członek Zarządu), Robert Orszulak (członek Zarządu). W aktywność i działalność oddziału zaangażowanych  jest co raz bardziej osób.